BACK TO TOP

Lajme

Thirrje për hulumtues mjedisor: Hulumtim mjedisor për katër lumenjtë e Mitrovicës Jemi duke kërkuar një studiues të aftë dhe të përkushtuar për të kryer një studim gjithëpërfshirës mbi çështjet mjedisore që rrethojnë katër lumenjtë e Mitrovicës. Qëllimi i këtij hulumtimi

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII