BACK TO TOP

an amazing journey

Koncerti Green Music

Green Music është program i cili synon ta përdorë muzikën si medium për ngritjen e vetëdijes për zhvillimin e qëndrueshëm, që këtë vit fokusi bie në SDG-në e 13-të për ndërmarrje të veprimeve urgjente për t’i luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimin e tyre. Në koncert do të performojnë artistë dhe grupe muzikore vendase dhe rajonale e që do ta përdorin muzikën e tyre për ta ngritur vetëdijen rreth çështjeve mjedisore si dhe për t’i frymëzuar individët, komunitetet dhe shoqëritë që të ndërmarrin veprime për ta promovuar zhvillimin e qëndrueshëm.

check our amazing 2023

Green Music LineUp

DJ
Dj Driton
Side Stage Perfomers
Àtaraxia
Main Stage
Vedat Ademi
Side Stage Performers
Shrimps
Main Stage
Lluni
Main Stage
Jericho
Main Stage
Eugent Bushpepa
Main Stage
P.I.N.T
Main Stage
Dren Abazi & Zig Zag Orchestra

don't miss out

i
Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII