BACK TO TOP

check out

Green Action

Green Action përfshinë aktivitete të ndryshme që synojnë mbrojtjen e mjedisit, si pastrimi i hapësirave të caktuara në qytet, mbjellja e pemëve etj. Këto aktivitete janë krijuar për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet mjedisore dhe për të inkurajuar njerëzit që të ndërmarrin veprime për të reduktuar ndikimin e tyre mjedisor.

Pastrimi në zona të caktuara të qytetit janë një pjesë e rëndësishme e programit tonë pasi ato ndihmojnë në largimin e plehrave dhe mbeturinave të tjera nga zonat natyrore, si parqet dhe lumenjtë. Duke pastruar këto zona, ne mund të ndihmojmë në mbrojtjen e ekosistemit lokal dhe të sigurojmë që këto hapësira të mbeten të shëndetshme dhe të gjalla për vitet në vijim.

Mbjellja e pemëve është një tjetër aktivitet i rëndësishëm i Green Action. Pemët janë thelbësore për shëndetin e planetit tonë, pasi ato thithin dioksid karboni dhe ndotës të tjerë nga ajri dhe na sigurojnë oksigjen për të marrë frymë. Duke mbjellë më shumë pemë, ne mund të ndihmojmë për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të promovuar një mjedis më të shëndetshëm.

check our amazing

Green Arts Gallery

don't miss out

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII