BACK TO TOP

come play with us

Green Kids

Programi Green Kids synon t’i edukoj dhe frymëzoj fëmijët dhe të rinjtë rreth zhvillimit të qëndrueshëm dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (SDGs), ku këtë vit fokusi është në SDG-në e 13-të për ndërmarrjen e veprimeve urgjente për t’i luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre. Programi është ideuar që të ofroj përvojë argëtuese, tërheqëse dhe edukative për fëmijët dhe të rinjtë e të gjitha moshave përmes aktiviteteve interaktive, lojërave dhe punëtorive.

check our amazing

Galeria Green Kids

don't miss out

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII