BACK TO TOP

come paint with us

Green Arts

Instalacionet artistike në galeri apo hapësira publike janë pjesë e Green Fest që synojnë ta përdorin artin si medium për ngritjen e vetëdijes për zhvillim të qëndrueshëm me fokus këtë vit në SDG-në e 13-të për ndërmarrje të veprimeve urgjente për t’i luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre.

Këto instalacione do të jenë punime të artistëve vendas që cilët kanë krijuar vepra që i nxjerrin në pah çështjet mjedisore, zhvillimin e qëndrueshëm dhe rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve urgjente për t’i luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimin e tij. Punimet do të kurohen për të ofruar eksperiencë tërheqëse pamore për vizitorët e festivalit dhe do të vendosen në hapësira publike si dhe nëpër galeri gjatë festivalit.

check our amazing

Green Arts Gallery

don't miss out

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII