BACK TO TOP

join us for some magic

Green Crafts and Fairs

Green Crafts and Fair është program i cili synon ta promovojë jetesën e qëndrueshme dhe t’i mbështesë artizanët dhe shitësit lokal që janë të përkushtuar të përdorin praktika dhe materiale miqësore me mjedisin gjatë punës së tyre. Panairi është mundësi për shitësit e ndryshëm që t’i shesin veprat e tyre artizanale të punuara me dorë, veshjet, bizhuteritë dhe artikujt tjerë të punuar duke përdorur metoda të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin.

check our amazing

Galeria e Green Crafts and Fair

don't miss out

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII