BACK TO TOP

come join us at

Green Youth Clubs

Green Youth Clubs janë krijuar për të fuqizuar të rinjtë që të marrin rol aktiv në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Ne ofrojmë hapësirë ku të rinjtë mund të mblidhen së bashku për të mësuar rreth çështjeve mjedisore, për të ndarë idetë dhe pasionet e tyre dhe për të ndërmarrë veprime në komunitetin e tyre.

Një nga elementet kryesore të Green Youth Clubs është përdorimi i artit për të angazhuar të rinjtë në çështjet mjedisore. Kur përdorim kreativitetin dhe imagjinatën, ne mund të frymëzojmë të rinjtë që të mendojnë për botën përreth tyre në mënyra të reja dhe të marrin në konsideratë ndikimin e veprimeve të tyre në planet. Qoftë përmes pikturës apo mediumeve tjera arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet mjedisore dhe për të ndezur dashurinë për natyrën tek të rinjtë.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm i Green Youth Clubs është mbjellja. Duke i përfshirë të rinjtë në mbjelljen dhe kujdesin e hapësirave të gjelbra, ne mund të ndihmojmë për të rrënjosur një ndjenjë përgjegjësie dhe pronësie tek ata. 

Përveç artit dhe mbjelljes, Green Youth Clubs përdorin edhe filmin për të edukuar të rinjtë rreth temave mjedisore. Duke shfaqur dokumentarë dhe filma që fokusohen në tema si ndryshimet klimatike, ndotja dhe qëndrueshmëria, ne mund t’i ndihmojmë të rinjtë të kuptojnë sfidat me të cilat përballemi si shoqëri dhe t’i frymëzojmë ata të ndërmarrin veprime.

Duke ofruar një hapësirë ku të rinjtë mund të mësojnë, krijojnë dhe angazhohen në botën përreth tyre, ne mund të ndihmojmë ta krijojmë një të ardhme më të qëndrueshme për të gjithë ne.

check our amazing

Green Youth Clubs Gallery

don't miss out

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII